Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 AUTOSKOLA.HOLUBEC.CZ

PC Autoškola Holubec   
Historie oprav  
Demoverze je volně šiřitelná. Šiřte ji prosím.
Autoškola
Popis programu
Náhledy
Před objednáním
Stažení programu
Jak zaplatit

Podpora
Historie oprav
Aktualizace
Náhradní klíč
Otázky a odpovědi

Informační servis
Novinky na mail
Závěrečná zkouška
Recenze
Ohlasy uživatelů
Doporučit známému

Obchod
Ceník
OBJEDNAT
Síťová verze
Pro autoškoly

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      autoskola@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210

 


18.11.2009:
-----------
- verze programu 3.02
- aktualizace zkušebních otázek podle současné verze Věstníku dopravy

23.07.2006:
-----------
- verze programu 3.01
- oprava překlepů v textu zkušebních otázek

16.07.2006:
-----------
- verze programu 3.00
- přechod na otázky platné od 1.7.2006

08.01.2006:
-----------
- nově aktivace platí pro všechny uživatelské účty v operačním systému
 (dříve se vztahovala pouze na jeden uživatelský účet)
- možnost objednat aktivaci formou SMS

16.10.2005:
-----------
- přibývá možnost tisku otázek v nichž často chybujete,
 po skončení procvičování otázky uložte do souboru, po otevření
 uloženého souboru můžete tisknout

10.10.2005:
-----------
- otázky 496, 483, 104 jsou oficiálně uznány za neplatné, 
 program je přestává nabízet v procvičování i testech
- rozdělení otázek z pravidel provozu na více částí

22.03.2003:
-----------
- opravena chyba v ukládání na disk projevující se zamrznutím 
 programu v okamžiku násobného otevření a uložení

24.11.2002:
-----------
- otázka 771: odpověď b) nebyla správně 
- otázka 803: správně je a)
- otázka 920: správně je i b)

08.06.2002:
-----------
- otázka 652: správná odpověď nemá znít "pozor deti", ale jen "děti"

03.03.2002:
-----------
- otázka 713, správně je a) i c) 
 (v brzké době však lze očekávat vyřazení této otázky)
- otázky, které nejsou obsaženy v testech pro přezkušovaní
 řidičů zdokonalovací odborné přípravy, zatím v programu 
 zůstávají; 
 jsou to otázky: 277,427,428,429,430,493,494,538,557,562,578,730
 
06.10.2001:
-----------
- opravena chyba v načítání ze souboru chybně zodpovězených
 otázek uložených po ukončení režimu "Zkoušení"

28.09.2001:
-----------
- opravena chyba v režimu "Test na body", kdy se v testu 
 vyskytovaly i oficiálně vyřazené otázky, za tuto chybu
 se omlouvám - byla způsobena zprovozněním třídění otázek
 podle skupin

17.09.2001:
-----------
- rozdělení otázek podle skupin
- vylepšení režimu "Test na body", nyní je možno výsledky 
 prohlížet a tisknout až později (aktivace této funkce 
 je na přání)

09.09.2001:
-----------
- program doplněn o dalších 261 otázek, které v učebnicích 
 nejsou
- ošetřeno špatné zobrazení otázky při rychlém pohybu 
 v "Prohlížení na přání"
- v režimu prohlížení zrušeno zamíchání odpovědí
- při výběru rozsahu otázek ke zkoušení nebo procvičování 
 se zobrazuje i číslo první a poslední otázky ze zvoleného
 rozsahu odpovídající číslu v učebnici
 (z důvodu oficiálního vyřazení některých otázek se totiž 
 číslování stalo matoucím)
- opravena otázka 546, správná odpověď je c)
POZOR: soubory uložené ve starší verzi nebudete moci otevřít

27.07.2001:
-----------
- dle úpravy věstníku dopravy došlo k úplnému vyřazení 
 53 otázek z režimu zkoušení a procvičování; tyto otázky 
 lze i nadále prohlížet
- z testů na body bylo, kromě těchto 53 otázek, vyřazeno 
 dalších 124 otázek, které sice z věstníku vyřazeny nejsou, 
 ale ve zkušebních testech se v současné době nevyskytují

19.07.2001:
-----------
- v režimu velkého okna se zvětší i obrázek křižovatky
197,296,524 - opraven překlep

05.07.2001:
-----------
- v režimu prohlížení lze nyní i libovolně listovat v otázkách
707 - opraven obrázek značky

22.06.2001:
-----------
146 - správně je pouze d)
420 - správně jsou pouze odpovědi b) c) d)
446 - v odpovědi b) má být "8 místy" místo "16 místy" 

21.06.2001:
-----------
- test na body je nyní časově omezen, po vypršení 30 minut
 se automaticky ukončí a vyhodnotí
446 - odstraněn přebytečný text u první odpovědi 
   (rozpor s další správnou odpovědí)
652 - název značky opraven z "Děti" na "Pozor, děti!"
- do zadání přidáno slovo "pouze" u otázek:
 434,435,437,438,439,440,441,442,443,445,447 
 (správná odpověď je nyní jen jedna)

18.06.2001:
-----------
- opravil jsem chybu v ukládání špatných odpovědí

17.06.2001:
-----------
- umožněno zvětšení okna a písma zobrazovaných otázek
- při spuštění programu se nastaví způsob výběru
 a skupiny otázek podle posledního použití
- po ukončení režimu zkoušení možnost uložit seznam chybných 
 odpovědí, tyto otázky lze potom prohlížet, procvičovat 
 a zkoušet
- tabulka po ukončení testu na body doplněna o čísla chybných
 odpovědí a o možnost vytisknout další podrobnější souhrn 
 testu na stránku A4 (včetně rozpisu odpovědí)

11.06.2001:
-----------
- v režimu procvičování a zkoušení umožněno uložení 
 a následné pokračování v "rozdělaném učení"
210 - v odpovědi d) doplněn chybějící text 

29.05.2001:
-----------
- text "Celkem procvičovat" se již zobrazuje správně
- potvrzení správné odpovědi zelenou barvou
- odstraněna chyba v režimu náhodného výběru
324 - odstraněn překlep
712 - značka není vyhrazené parkoviště, ale parkovací pruh

12.05.2001:
-----------
- ze zadání odstraněno slovo "pouze" u otázek:
 434,435,437,438,439,440,441,442,443,445,447 
- odstraněny překlepy v otázkách:
 14,17,25,29,36,46,63,67,71,79,85,88,90,91,94,102,104,
 127,156,173,192,195,239,326,328,337,357,370,393,394,
 430,457,475,480,492,493,514,522,549,587,618,680,692

06.05.2001:
-----------
 8 - správná odpověď pouze a)
119 - další správná odpověď c)
146 - další správná odpověď a)
420 - další správná odpověď a)
434 - další správná odpověď c) a d)
437 - další správná odpověď d)
439 - další správná odpověď d)
440 - další správná odpověď d)
442 - další správná odpověď d)
443 - další správná odpověď d)
445 - další správná odpověď d)
447 - další správná odpověď a)
285 - opraven překlep

02.05.2001:
-----------
702 - správná odpověď c)
309 - správná odpověď d)
- opraveny překlepy v otázkách 45,48,55,384,464,479
- zvětšeno okno programu

29.04.2001:
-----------
747 - vložen správný obrázek křižovatky
- opravena chyba v celkovém součtu bodů v závěrečné tabulce

15.04.2001:
-----------
- bodovaný test nastaven tak, aby výběr otázek a jejich bodování přesně 
 odpovídalo zkušebnímu testu
- doplněny pomocné značky u zvolených odpovědí = zlepšení zpětné vazby
 při špatném nebo neúplném výběru

13.04.2001:
-----------
 31 - doplněna čtvrtá odpověď, správná odp. a) d)
103 - správná odpověď b)
 75 - odpověď c) doplněna o "při přepravě osob"
 8 - správná odpověď a)
 88 - jemná oprava znění odpovědi a)
156 - v odpovědi d) 5m opraveno na 15m
314 - v odpovědi b) opraven překlep
 15 - omezit opraveno na ohrozit a text odpovědi d) uveden na pravou míru
 16 - ohrozit opraveno na omezit


Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku